Lista Partnerów

Lista partnerów na MyShop.mobi

Lista Partnerów handlowych, dla których Administrator danych tj. MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), Al. Jerozolimskie 56 C. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000533601, Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5272725429; REGON 360186320, świadczy usługi wsparcia sprzedaży oraz promocji z wykorzystaniem platformy MyShop.mobi:

  • TXM S.A.
  • Decathlon sp. z o.o.
  • Orange Polska S.A.
  • GSSM Warsaw sp. z o.o.
  • Rekman sp. z o.o.
  • Meble Vox sp. z o.o. sp. k.
  • Składy Vox sp. z o.o. sp. k.
  • Vivus Finance sp. z o.o.