Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Platformie MyShop jest MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku pytań dotyczących kwestii przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@myshop.mobi albo wysyłając list na adres Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy MyShop, w tym założenia i obsługi konta użytkownika w ramach platformy zgodnie z postanowieniami regulaminu. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wysłania Tobie informacji handlowych,w tym dedykowanych informacji, uwzględniających Twoje preferencje zakupowe. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mobilnego są podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych tj. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów aplikacji, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości SMS do Użytkowników.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podmiotom, które przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem mobilnym. Dane te mogą być przechowywane dłużej jedynie wyjątkowo w przypadku konieczności spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, bądź też w przypadku gdy dane te są niezbędne realizacji interesów prawnych Usługodawcy.

Masz prawo do żądania od MyMLS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do żądania przeniesienia danych osobowych.

Możesz cofnąć wyrażone w ramach aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku gdy wyrazisz w ramach aplikacji dodatkową zgodę , Twoje dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie będą na tej podstawie podejmowane jakiekolwiek decyzje, które Ciebie dotyczą. Dane te mogą jednak posłużyć do kierowania do Ciebie spersonalizowanej oferty marketingowej, biorącej pod uwagę Twoje dotychczasowe preferencje zakupowe, takie jak ilość, wartość i rodzaj kupowanego towaru lub zamawianych usług, korzystanie z określonych programów lojalnościowych dostępnych w ramach Platformy MyShop, lokalizacja, wiek oraz płeć.