Znak towarowy

Znak towarowy na MyShop.mobi

MyShop.mobi szanuje prawa do znaków towarowych innych osób. Konta z nazwami użytkowników, nazwami kart lub dowolnymi innymi treściami, które wprowadzają w błąd innych lub naruszają znak towarowy innego użytkownika, mogą być aktualizowane, przenoszone lub trwale zawieszane.

Jeśli obawiasz się, że ktoś może używać Twojego znaku towarowego w sposób naruszający prawa na naszej stronie, daj nam znać, wypełniając nasz formularz skargi dotyczącej znaków towarowych. Sprawdzimy Twoje zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie działania, w tym tymczasowe lub trwałe usunięcie znaku towarowego z MyShop.mobi.

Chociaż formularz skargi dotyczącej znaków towarowych jest najlepszym sposobem skontaktowania się z nami w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami, możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres trademark@myshop.mobi.